CONTACT US

SALES OFFICE

KOPERFAM Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51,
PL 05-120 Legionowo
Contact phones:
+48 784 874 875

akos@akosfires.com
www.akosfires.com
Active: monday – friday 9:00-17:00

LEGAL ADDRESS

KOPERFAM Sp. z o.o.
ul. Olszankowa 51
PL 05-120 Legionowo

OTHER INFORMATION KOPERFAM SP. Z O.O.:

KRS 0000119054 (Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS)
NIP 536-000-36-29
Bank account: Raiffeisen Bank Polska S.A. o/Warszawa
PLN: nr 22 1750 0009 0000 0000 2083 3262
EUR: nr 41 1750 0009 0000 0000 2083 3308
Nr BIC (Swift): RCBWPLPW

DIRECTIONS

Contact form:

[recaptcha]

AUTHORIZED DEALERS AKOS-KOPERFAM: